Литургика – наука о богослужењу

Јован M. Фундулис

Богословље: 1-2 (2007) 87-92
Цео текст (.PDF) УДК 27-282