Богословље

О Тајни Цркве Христове - Канони и канонско предање Цркве

Атанасије Јевтић
Епископ умировљени Захумско-херцеговачки
Универзитет у Београду

Богословље: 1-2 (2005) 67-87
Цео текст (.PDF) УДК 27-742-266 27-72-144

 

Abstract. Значај и улога канонског Предања Цркве огледа се у чувању јединства вере и обезбеђењу заједнице и општења свих чланова Цркве у Тајни Христовој. Православна еклисиологија садржи и догмате и каноне као своју основу и грађу. Реч је о двоједином, богословско- догматском и литургијско- канонском Предању предатом у Тајни Цркве са циљем да чува веру, јединство и добар поредак. Битан елемент свештених Канона је њих ов терапевтички карактер који циља ка спасењу „болесника” коришћењем начела како канонске акривије, тако и канонске икономије. У том светлу се посматра и еклисиолошки проблем разликовања благодатних и канонских граница Цркве. Обилне су историјске информације о настанку и садржају канонских зборника и у том контексту разматра се могућност кодификације свештених Канона.

Summary. Text analyzes the significance of canonical Tradition of the Church and emphasizes its role in safeguarding the unity of faith, and its position in providing for the communion of the faithful and the communion of all members of the Church in the Mystery of Christ. Orthodox ecclesiology contains dogmas and canons that form both its foundation and its structure. We are dealing here with the bi-une Tradition of the Church: theological-dogmatic and liturgical-canonical Tradition delivered to us through the Mystery of the Church so that its faith, its unity and its good order might be watched over and protected. Essential element of the holy canons is their therapeutic character aimed at the salvation of the “sick” by the use of the principles of canonical acribeia (ἀκρίβεια) and canonical economy (οἰκονομία). It is in this light that the ecclesiological problem of differentiating between limits of grace and limits of canons of the Church is to be regarded. Author provides helpful historical information as regards the coming into existence and the contents of canonical codes. It is in this context that he considers the possibility of a codification of holy Canons.