Оријентир и тачка ослонца

Богољуб Шијаковић
Православни богословски факултет
Београд

Богословље: 1-2 (2005) 173-176
Цео текст (.PDF) УДК 27-475.2