Богословље

Поводом 80 година "Богословља" и Уводно слово

Импресум
Садржај
Максим Васиљевић: Поводом 80 година "Богословља"
Богољуб Шијаковић: Уводно слово

Богословље LXV 1 (2006)
Зборник радова научног скупа ”Српска теологија у двадесетом веку”

Цео текст (.PDF)