Богословље

Философија као наставни предмет на Православном богословском факултету у Београду – проблеми, аспекти истраживања

проф. др Богољуб Шијаковић
Универзитет у Београду – Православни богословски факултет
Катедра за философију

Богословље LXV 1 (2006) 53-62

УДК: 27-47; 101.1

Цео текст (.PDF)