Богословље

Академска и политичка расправа о Богословском факултету током 1919. године (са освртом на раније писање Весника Српске Цркве)

Александар Раковић
Универзитет у Београду – Православни богословски факултет
Документациони центар

Богословље LXV 1 (2006) 110-125

УДК: 94.04

Цео текст (.PDF)