Богословље

Православни богословски факултет 1945–1952: Од државне до црквене институције

проф. др Предраг Пузовић
Универзитет у Београду – Православни богословски факултет
Катедра за историју Српске Цркве

Богословље LXV 1 (2006) 145-169

УДК: 94.05

Цео текст (.PDF)