Богословље

Богословље 2 (2006)

Богословље 2 (2006)

Богословље LXVI 2 (2006)

Вукашин Милићевић (у сарадњи са Мирославом Поповићем)
Библиографија часописа ”Богословље” (1926-1940, 1957-2006) и ”Зборника Православног богословског факултета” (1950-1952)

(насловна)

1. Импресум, стр. 1-4

2. Садржај, стр. 5-14

3. Богољуб Шијаковић: За библиографију српске теологије, стр. 15-22

4. Уводно слово, стр. 23-24

5. Општи опис, стр. 25-26

6. Садржај свесака 1926-2006, стр. 27-67

7. Анализа чланака, стр. 68-206

8. Регистри, стр. 207-226