Богословље

Богословље 1 (2015)

Владар по образу и по подобију - Свети Стефан Владислав I

Давид (Перовић), Епископ крушевачки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 05–18

УДК:

 • 271.222(497.11)-36:929 Владислав I, свети
 • 321.17:929 Владислав I

Цео текст (.PDF)

David Perović
Ruler In the Image and Likeness Saint Stefan Vladislav I

Релациона онтологија: Увиди из светоотачке мисли

Јован (Зизиулас), Митрополит пергамски

Богословље 1 (2015) 19–28

УДК:

 • 271.2-1
 • 271.2-18:111

Цео текст (.PDF)

John Zizioulas
Relation ontology: Insights from the Patristic Thought

Новозаветне основе пастирског богословља

Порфирије (Перић), Митрополит загребачко-љубљански
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 29–43

УДК:

 • 271.2-725-46
 • 27-246-278:271.2-1

Цео текст (.PDF)

Porfirije Perić
New Testament foundation of Pastoral Theology

Aпокрифна Књига Постања (1QGenesis Apocryphon) (1QGenAp/ 1QApGen) (1Q20)

Илија Томић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 44–94

УДК:

 • 27-245
 • 27-242.5-245

Цео текст (.PDF)

Ilija Tomić
The Genesis Apocryphon

О Златоустом као егзегети

Јован (Пурић), Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 95–124

УДК:

 • 27-1 Јован Златоусти, свети
 • 27-23-277.2

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
On St. John Chrysostom as an Exegete

Теодорит Кирски као тумач Светог Писма

Мирко Ђ. Томасовић
Православни богословски факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

Богословље 1 (2015) 125–136

УДК:

 • 27-1 Теодорит Кирски
 • 27-23-277

Цео текст (.PDF)

Mirko Đ. Tomasović
Theodoret of Cyr as the Interpreter of the Holy Scriptures

Исаијинo пророштвo о страдању Слуге Господњег — тумачење 52. и 53. поглавља

Горан Младеновић
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

Богословље 1 (2015) 137–151

УДК: 27-244.22-277

Цео текст (.PDF)

Goran Mladenović
Isaiah's prophecy of the suffering Servant of the Lord — the interpretation of chapters 52 and 53.

Архимандрит Киприан (Керн) — теоретик и практик ученого монашества (по материалам архива Свято-Сергиевского богословского института в Париже)

Наталия Сухова
Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет,
Богословский факультет

Богословље 1 (2015) 152–167

УДК: 271.2-788:929 Керн К.

Цео текст (.PDF)

Natalia Suhova
Archimandrite Cyprian (Kern) — theorist and practitioner of intellectual monasticism

„Енох, личност или метафора“

Љиљана Јовановић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 168–191

УДК:

 • 26-33 Енох
 • 27-245
 • 26”652”-86Е-2

Цео текст (.PDF)

Ljiljana Jovanović
Enoch, person or metaphor

Митске и старосавезне претпоставке типологије

Родољуб Кубат
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 192–200

УДК:

 • 27-277.2
 • 27-1-277.2

Цео текст (.PDF)

Rodoljub Kubat
Mythic and Scriptural presumptions of Typology

Антрополошки и христолошки узроци и последице афтартодокетизма Јулијана Халикарнашког

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 201–214

УДК:

 • 27-31-1 Јулијан из Халикарнаса
 • 27-31:27-875.5

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Đakovac
Anthropological and Christological Causes and Consequences of Aphthartodocetism of Julian of Halicarnassus

Забрана уласка женама на Свету Гору Атонску

Мирко Сајловић
Православни богословски факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

Богословље 1 (2015) 215–239

УДК:

 • 271.2-788-74(495.631)
 • 342.726-053.2:271.2-74(495.631)

Цео текст (.PDF)

Mirko Sajlović
The Ban on Women Entering Mount Athos

Етеријин спис Поклоњење Светим местима — Peregrinatio ad loca sancta о монаштву на Истоку

Радомир В. Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 240–249

УДК:

 • 27-788:929 Егерија
 • 821.124’04-992
 • 27-788(33)”03”

Цео текст (.PDF)

Radomir V. Popović
Book of Egeria (Etheria) Pilgrimage of the Holy Lands – Peregrinatio ad loca sancta - about Monasticism in the East

Формирање Руске заграничне цркве у светлости канона о правима избеглих архијереја

Владислав Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 250–260

УДК:

 • 271.2-74
 • 271.222(470)(497.1)-86”191/193”

Цео текст (.PDF)

Vladislav Puzović
The formation of the Russian Orthodox Church Abroad in the light of the canon about the rights of refugees bishops

Пострадали свештеници током Првог светског рата са простора Тимочке епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 261–268

УДК:

 • 271.222(497.11)-725:929”1914/1918”
 • 94(497.11)”1914/1918”(093.2)

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
Priests perished during World War I from the Eparchy of Timok

Српска Православна Црква у Конкордатској борби 1937. године — покушај нове синтезе (II део)

Слободан Јаковљевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 269–293

УДК:

 • 322:271.222(497.11)”1937/1938”(093.2)
 • 271.222(497.11)-9”1937/1938”(093.2)

Цео текст (.PDF)

Slobodan Jakovljević
Serbian Orthodox Church in the Concordat Struggle of 1937 – An Attempt of a New Synthesis (Part II)

Заповести Светог Саве монасима Студенице (1206/7) у односу на узор

Тихон Ракићевић
Игуман манастира Студеница
доктор теолошких наука

Богословље 1 (2015) 294–310

УДК:

 • 271.222(497.11)-732.2-36:929 Сава, свети
 • 821.163.41.09-94 Сава, свети
 • 271.222(497.11)-742-267”12”

Цео текст (.PDF)

Tihon Rakićević
Commandments of Saint Sava to monks of Studenica (1206/7) in relation to the pattern

Аутентичност преписа тзв. Атанасијевог вероисповедања у Србији у XVII и XVIII веку

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 311–326

УДК:

 • 27-282.3=163.41”16/17”
 • 091(=163.41)”16/17”

Цео текст (.PDF)

Ivica Čairović
The authenticity of the transcripts of so called The Athanasius’ creed in Serbia in the 17th and 18th century

Светосавска беседа 2015. године

Драгомир Сандо
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 327–333

УДК:

 • 271.2-475.5
 • 271.222(497.11)-732.2-36:929 Сава, свети

Цео текст (.PDF)

Dragomir Sando
Saint Sava Discourses of 2015

Рецензије и прикази

Богословље 1 (2015) 334–349

Цео текст (.PDF)