Богословље

Владар по образу и по подобију - Свети Стефан Владислав I

Давид (Перовић), Епископ крушевачки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 05–18

УДК:

  • 271.222(497.11)-36:929 Владислав I, свети
  • 321.17:929 Владислав I

Цео текст (.PDF)

David Perović
Ruler In the Image and Likeness Saint Stefan Vladislav I