Богословље

Aпокрифна Књига Постања (1QGenesis Apocryphon) (1QGenAp/ 1QApGen) (1Q20)

Илија Томић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 44–94

УДК:

  • 27-245
  • 27-242.5-245

Цео текст (.PDF)

Ilija Tomić
The Genesis Apocryphon