Богословље

Исаијинo пророштвo о страдању Слуге Господњег — тумачење 52. и 53. поглавља

Горан Младеновић
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

Богословље 1 (2015) 137–151

УДК: 27-244.22-277

Цео текст (.PDF)

Goran Mladenović
Isaiah's prophecy of the suffering Servant of the Lord — the interpretation of chapters 52 and 53.