Богословље

Митске и старосавезне претпоставке типологије

Родољуб Кубат
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 192–200

УДК:

  • 27-277.2
  • 27-1-277.2

Цео текст (.PDF)

Rodoljub Kubat
Mythic and Scriptural presumptions of Typology