Богословље

Забрана уласка женама на Свету Гору Атонску

Мирко Сајловић
Православни богословски факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

Богословље 1 (2015) 215–239

УДК:

  • 271.2-788-74(495.631)
  • 342.726-053.2:271.2-74(495.631)

Цео текст (.PDF)

Mirko Sajlović
The Ban on Women Entering Mount Athos