Богословље

Формирање Руске заграничне цркве у светлости канона о правима избеглих архијереја

Владислав Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 250–260

УДК:

  • 271.2-74
  • 271.222(470)(497.1)-86”191/193”

Цео текст (.PDF)

Vladislav Puzović
The formation of the Russian Orthodox Church Abroad in the light of the canon about the rights of refugees bishops