Богословље

Пострадали свештеници током Првог светског рата са простора Тимочке епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 261–268

УДК:

  • 271.222(497.11)-725:929”1914/1918”
  • 94(497.11)”1914/1918”(093.2)

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
Priests perished during World War I from the Eparchy of Timok