Пострадали свештеници током Првог светског рата са простора Тимочке епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 261–268

УДК:

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
Priests perished during World War I from the Eparchy of Timok