Богословље

Заповести Светог Саве монасима Студенице (1206/7) у односу на узор

Тихон Ракићевић
Игуман манастира Студеница
доктор теолошких наука

Богословље 1 (2015) 294–310

УДК:

  • 271.222(497.11)-732.2-36:929 Сава, свети
  • 821.163.41.09-94 Сава, свети
  • 271.222(497.11)-742-267”12”

Цео текст (.PDF)

Tihon Rakićević
Commandments of Saint Sava to monks of Studenica (1206/7) in relation to the pattern