Богословље

Аутентичност преписа тзв. Атанасијевог вероисповедања у Србији у XVII и XVIII веку

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 311–326

УДК:

  • 27-282.3=163.41”16/17”
  • 091(=163.41)”16/17”

Цео текст (.PDF)

Ivica Čairović
The authenticity of the transcripts of so called The Athanasius’ creed in Serbia in the 17th and 18th century