Богословље

Светосавска беседа 2015. године

Драгомир Сандо
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2015) 327–333

УДК:

  • 271.2-475.5
  • 271.222(497.11)-732.2-36:929 Сава, свети

Цео текст (.PDF)

Dragomir Sando
Saint Sava Discourses of 2015