Богословље

Теолингвистичка корелација термина ὑπόστασις, subsistentia и substantia у догматско-богословској књижевности халкидонског богословског учења цркве

Илија Марчетић
докторанд
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2015) 26–35

УДК: 27-284

Цео текст (.PDF)