Богословље

За и против Халкидона – Севир Антиохијски (+538)

Радомир Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2015) 56–65

УДК: 27-9”01/07”

Цео текст (.PDF)