Богословље

Месијански и есхатолошки карактер 2. Давидовог псалма

Горан Младеновић
(истраживач – реализатор пројекта)
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Нови Сад

Богословље 2 (2015) 66–79

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)