Богословље

Опис Карла Великог у Ајнхардовом делу Живот Карла Великог

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2015) 195–210

УДК: 94(100)”05:[929:27-36

Цео текст (.PDF)