Богословље

Страдање свештеника током Првог светског рата на подручију Шабачко-Ваљевске епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2015) 221–232

УДК: 271.2-9:94(497.11)”1914/1918”

Цео текст (.PDF)