Богословље

Богословље 1 (2014)

Оваплоћење — истинити Бог и истинити човек / Бог Логос у оквирима људске природе

Јован Пурић, Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 05–18

УДК: 27-284:27-31

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
The Incarnation — the True God and the True Man / Logos of God in the human nature

Човек — дете; биће игре (Омaж Гaдaмeру)

Давид Перовић, Епископ крушевачки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 19–34

УДК: 27–42

Цео текст (.PDF)

David Perović
Man — Child: the Creature of Game (A Homage to Gadamer)

Тестаменти дванаесторице патријараха

Живко Илић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 35–57

УДК: 27-245.77

Цео текст (.PDF)

Živko Ilić
The Testaments of the Twelve Patriarchs

Коментар Теодора Мопсуестијског на Књигу пророка Јоне

Марина Стојановић
Студент мастер студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 58–74

УДК: 27.277.2-244.42:27-“03-04“TEO

Цео текст (.PDF)

Marina Stojanović
The Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Book of Jonah

Библијски рукописи у Кумрану-Псалтир

Љиљана Јовановић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 75–100

УДК: 27-232

Цео текст (.PDF)

Ljiljana Jovanović
Biblical Manuscripts of Qumran-Psalters

Рецепција Старог Завета у Еванђељу по Матеју: наводи испуњења

Марко Јовановић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 101–119

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)

Marko Jovanović
The Use of the Old Testament in the Gospel of Matthew: Fulfillment Quotations

Рад митрополита Павла Ненадовића на завођењу монашке дисциплине у фрушкогорским манастирима

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 120–125

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
The Effort of Metropolitan Pavle Nenadović to Exert Monastic Discipline in the Monasteries of Fruška Gora

Једна непризната хиротонија у Српској Православној Цркви

Саша Антонијевић
дипломирани теолог
Крагујевац

Богословље 1 (2014) 126–150

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Saša Antonijević
An Unrecognised Chirotony in the Serbian Orthodox Church

Положај Српске Православне Цркве у последњим деценијама српске Деспотовине

Јелена Поповић
Историјски институт
Београд

Богословље 1 (2014) 151–160

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Jelena Popović
The Position of the Serbian Orthodox Church in the Last Decades of Serbian Despotate

Прота др Радослав Грујић у свом и нашем времену — поводом рехабилитације

Игнатије Марковић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 161–173

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Ignatije Marković
Protopresbyter Radoslav Grujić PhD in his and our Time — On the Occasion of his Rehabilitation

Црквена историја енглеског народа Беде Венерабилиса као историјски извор

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 174–191

УДК: 27-9

Цео текст (.PDF)

Ivica Čairović
An Ecclesiastical History of the English People of Bede Venerābilis as a Historical Source

Однос цара Константина према Цркви након I Васељенског Сабора

Марко Шукунда
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 192–206

УДК: 27-9“01-07“

Цео текст (.PDF)

Marko Šukunda
Relationship of the Emperor Constantine with the Church after I Ecumenical Council

Неке напомене о Христологији Аполинарија Лаодикијског

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 207–221

УДК: 27-284:27-31

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Đakovac
Some Remarks on the Christology of Apollinaris of Laodicea

Интелектуализам као богословски проблем

Здравко Пено
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет

Богословље 1 (2014) 222–233

УДК: 27-1:141.132

Цео текст (.PDF)

Zdravko Peno
Intellectualism as a Theological Issue

Дијалогом и толеранцијом против говора мржње на верској основи

Славиша Костић
Хришћански културни центар
Београд

Богословље 1 (2014) 234–247

УДК: 27-42

Цео текст (.PDF)

Slaviša Kostić
With Dialogue and Tolerance against Religious Conflicts

Представе o Богу у српским народним бајкама и легендама

Ана Лупуловић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 248–262

УДК: 281.163.41:398]: 2-135

Цео текст (.PDF)

Ana Lupulović
Portrayals of God in Serbian Folk and Religious Tales

О једном античком елементу у православном богослужењу (χορός — ликъ)

Зоран Ранковић / Драган Ашковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 263–274

УДК: 27.534.5:81,37=14,02=163.1

Цео текст (.PDF)

Zoran Ranković / Dragan Ašković
On an Antique Element in the Orthodox Worship (χορός — ликъ)

Свето Писмо у делу (/делима) Светога Саве

Илија Томић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 275–284

УДК: 27-475

Цео текст (.PDF)

Ilija Tomić
The Holy Bible in Saint Sava's works

Рецензије и прикази

Богословље 1 (2014) 285–305

Цео текст (.PDF)