Богословље

Оваплоћење — истинити Бог и истинити човек / Бог Логос у оквирима људске природе

Јован Пурић, Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 05–18

УДК: 27-284:27-31

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
The Incarnation — the True God and the True Man / Logos of God in the human nature