Богословље

Тестаменти дванаесторице патријараха

Живко Илић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 35–57

УДК: 27-245.77

Цео текст (.PDF)

Živko Ilić
The Testaments of the Twelve Patriarchs