Богословље

Коментар Теодора Мопсуестијског на Књигу пророка Јоне

Марина Стојановић
Студент мастер студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 58–74

УДК: 27.277.2-244.42:27-“03-04“TEO

Цео текст (.PDF)

Marina Stojanović
The Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Book of Jonah