Богословље

Рецепција Старог Завета у Еванђељу по Матеју: наводи испуњења

Марко Јовановић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 101–119

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)

Marko Jovanović
The Use of the Old Testament in the Gospel of Matthew: Fulfillment Quotations