Рад митрополита Павла Ненадовића на завођењу монашке дисциплине у фрушкогорским манастирима

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 120–125

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
The Effort of Metropolitan Pavle Nenadović to Exert Monastic Discipline in the Monasteries of Fruška Gora