Богословље

Једна непризната хиротонија у Српској Православној Цркви

Саша Антонијевић
дипломирани теолог
Крагујевац

Богословље 1 (2014) 126–150

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Saša Antonijević
An Unrecognised Chirotony in the Serbian Orthodox Church