Положај Српске Православне Цркве у последњим деценијама српске Деспотовине

Јелена Поповић
Историјски институт
Београд

Богословље 1 (2014) 151–160

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Jelena Popović
The Position of the Serbian Orthodox Church in the Last Decades of Serbian Despotate