Богословље

Прота др Радослав Грујић у свом и нашем времену — поводом рехабилитације

Игнатије Марковић
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 161–173

УДК: 271.222(497.11)-9

Цео текст (.PDF)

Ignatije Marković
Protopresbyter Radoslav Grujić PhD in his and our Time — On the Occasion of his Rehabilitation