Богословље

Однос цара Константина према Цркви након I Васељенског Сабора

Марко Шукунда
Студент докторских студија
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 192–206

УДК: 27-9“01-07“

Цео текст (.PDF)

Marko Šukunda
Relationship of the Emperor Constantine with the Church after I Ecumenical Council