Неке напомене о Христологији Аполинарија Лаодикијског

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 207–221

УДК: 27-284:27-31

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Đakovac
Some Remarks on the Christology of Apollinaris of Laodicea