Богословље

Интелектуализам као богословски проблем

Здравко Пено
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет

Богословље 1 (2014) 222–233

УДК: 27-1:141.132

Цео текст (.PDF)

Zdravko Peno
Intellectualism as a Theological Issue