Представе o Богу у српским народним бајкама и легендама

Ана Лупуловић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 248–262

УДК: 281.163.41:398]: 2-135

Цео текст (.PDF)

Ana Lupulović
Portrayals of God in Serbian Folk and Religious Tales