Богословље

Свето Писмо у делу (/делима) Светога Саве

Илија Томић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2014) 275–284

УДК: 27-475

Цео текст (.PDF)

Ilija Tomić
The Holy Bible in Saint Sava's works