Богословље

Свети Јован Златоусти као библијски егзегета

Јован Пурић, Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 03–15

УДК: 27-277.2:271.2-1

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
Saint John Chrysostom as a Biblical Exegete