Богословље

Сотириолошки карактер православне хришћанске педагогике

Мирко Ђ. Томасовић
Православни богословски факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

Богословље 2 (2014) 55–79

УДК: 27-185.53:37.013.46

Цео текст (.PDF)

Mirko Đ Tomasović
The Soteriological Character of Orthodox Christian Pedagogy