Богословље

Фотин Сирмијумски јеретик

Радомир В. Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 80–86

УДК: 27-9“03“

Цео текст (.PDF)

Radomir V. Popović
Photinus of Sirmium, the Heretic