Стотину осамдесет година Тимочке епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 87–92

УДК: 271.22(497.11)

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
A Hundred and Eighty Years of the Diocese of Timok