Богословље

Вера као услов за ступање у клир – средњошколско црквено образовање у савременом друштвеном контексту –

Зоран Крстић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 106–116

УДК: 271.2-275:37

Цео текст (.PDF)

Zoran Krstić
Faith as a Condition for Entry into the Clergy – Secondary Church Education in the Contemporary Social Context