Богословље

„Не више од онога што је писано“ Ерминевтички значај 1Кор 4,6б

Предраг Драгутиновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 117–126

УДК: 27-277.2

Цео текст (.PDF)

Predrag Drugutinović
“Not to go beyond what is written” Hermeneutic importance of 1 Corinth. 4,6b