Богословље

Апокатастаза и онтологија

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 156–167

УДК: 27-175.6:271.2-31

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Đakovac
Apocatastasis and Ontology