Богословље

Канонско-правни аспекти хиротоније презвитера и улога сталежа у српској средњевековној пракси

Жељко Р. Ђурић
Висока школа — Академија СПЦ
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 2 (2014) 168–182

УДК: 271.2-742-266: 271.22(497.11)“653“

Цео текст (.PDF)

Željko R. Đurić
The Canonical – Juridical Aspects of the Consecration of a Presbyter and the Role of a Class in the Serbian Medieval Practice