Богословље

Мотивација религијске толеранције у Миланском едикту

Мирко Сајловић
Православни богословски факултет
Универзитет у Источном Сарајеву

Богословље 2 (2014) 183–205

УДК: 2-673.5:27-9

Цео текст (.PDF)

Mirko Sajlović
The Motivation of Religious Tolerance in the Edict of Milan