Богословље

Проблем креативности у савременом проповедништву

Сава Милин
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2014) 206–212

УДК: 27-475.2

Цео текст (.PDF)

Sava Milin
The Problem of Creativity in Contemporary Preaching