Богословље

Еклисиолошки корен патријарашког права ставропигије према Теодору Валсамону

Василије Вранић
Православни богословски факултет
„Свети Сава“, Либертивил
Сједињене Aмеричке Државе

Богословље 2 (2014) 213–225

УДК: 271.2-742-266

Цео текст (.PDF)

Vasilije Vranić
The Ecclesiological Root of the Pariachal Stauropegial Right according to Theodore Balsamon